Enkel Audacity-bruksanvisning:

- For å få en lydfil inn på et spor i Audacity, kan du «dra» filen fra mappen din og «slippe» den i Audacity. Da legger den seg helt først på et nytt spor. En annen mulighet er å gå på Fil > Importer > Lyd, og bla deg frem til lyden.

- Når du har lyd på et spor, kan du repetere lyden (få den flere ganger etter hverandre) ved å markere sporet og trykke Effekt > Repeter, og angi hvor mange ganger du vil at den skal repeteres.

- For å få lyd fra ett spor til et annet, marker lydklippet du vil flytte, trykk Rediger > Klipp ut. Trykk på det stedet i det andre sporet, hvor du vil at lydklippet skal være, trykk Rediger > Lim inn.